Standing Orders 2015

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 17.07.2015 जिल्हा कार्यालयातील मासिक सभेसाठी दोन दिवस घेणेबाबत pdf image
2. 27.07.2015 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण कार्यपद्धती pdf image
3. 27.07.2015 नियमित लेखापरीक्षण सखोल व परिपूर्ण करणेबाबत pdf image
4. 15.09.2015 जिल्हा परिषद / पंचायत समिती लेखापरीक्षणाबाबतpdf image
5. 26.10.2015 ग्रामपंचायतीचे सं २००७-२००८ ते २०१४-२०१५ पर्यंतचे लेखापरीक्षण माहे मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण कारणेबाबब pdf image
6. 22.12.2015 विशेष लेखापरीक्षण कार्यपद्धती pdf image