Standing Orders 2020

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 31.01.2020 जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपालिका व नगर पंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवालाबाबत प्रथम पुढील अभिप्राय निर्गमित करण्याबाबत.pdf image
2. 23.10.2020 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका,नगरपंचायत व ग्रामपंचायती यांचे लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत निर्गमित करण्याबाबत.pdf image