FORM CODE M-06-DRH
महिला तक्रार निवारण समित्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी
महिना : -- मार्च              वर्ष : -- 2022
Print
अ. क्रं. कार्यालयाचे नाव प्राप्त झालेल्या तक्रारीची संख्या चौकशी पूर्ण करण्यात आलेली प्रकरणे चौकशीची कार्यवाही सुरु असल्यास चौकशीची सद्यस्थिती थकीत प्रकरणाचे पृथ:करण
0 ते ६ महिन्यातील प्रकरणे ७ ते १२ महिन्यातील प्रकरणे १ वर्षावरील प्रकरणे एकूण थकीत प्रकरणे
1 मुख्यालय 0 0 --- 0 0 0 0
2 mca3navimumbai 0 0 0 0 0 0
3 कोंकण विभाग 0 0 - 0 0 0 0
4 ठाणे 0 0 0 0 0 0
5 रायगड 0 0 0 0 0 0
6 रत्नागिरी 0 0 0 0 0 0 0
7 सिंधुदुर्ग 0 0 NIL 0 0 0 0
8 पालघर 0 0 0 0 0 0
9 पुणे विभाग 0 0 0 0 0 0 0
10 पुणे 0 0 0 0 0 0
11 सातारा 0 0 --- 0 0 0 0
12 सांगली 0 0 - 0 0 0 0
13 सोलापुर 0 0 - 0 0 0 0
14 कोल्हापूर 0 0 0 0 0 0 0
15 नाशिक विभाग 0 0 nil 0 0 0 0
16 नाशिक 0 0 - 0 0 0 0
17 धुळे 0 0 0 0 0 0 0
18 जलगांव 0 0 - 0 0 0 0
19 अहमदनगर 0 0 0 0 0 0 0
20 नंदुरबार 0 0 - 0 0 0 0
21 औरंगाबाद विभाग 0 0 -- 0 0 0 0
22 औरंगाबाद 0 0 0 0 0 0 0
23 परभणी 0 0 0 0 0 0
24 बीड 0 0 0 0 0 0 0
25 नांदेड 0 0 0 0 0 0 0
26 उस्मानाबाद 0 0 nil 0 0 0 0
27 जालना 0 0 nil 0 0 0 0
28 लातुर 0 0 0 0 0 0
29 हिंगोली 0 0 0 0 0 0 0
30 अमरावती विभाग 0 0 - 0 0 0 0
31 अमरावती 0 0 0 0 0 0 0
32 अकोला 0 0 0 0 0 0 0
33 बुलढाणा 0 0 nil 0 0 0 0
34 यवतमाळ 0 0 0 0 0 0 0
35 वाशीम 0 0 0 0 0 0
36 नागपुर विभाग 0 0 - 0 0 0 0
37 नागपूर 0 0 - 0 0 0 0
38 भंडारा 0 0 0 0 0 0
39 गोंदिया 0 0 0 0 0 0 0
40 चंद्रपूर 0 0 - 0 0 0 0
41 गडचिरोली 0 0 0 0 0 0 0
42 वर्धा 0 0 मा. सहसंचालक, नागपूर स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. 0 0 1 1
माहिती न भरलेले विभाग : --
माहिती न भरलेले जिल्हा : --