FORM CODE M-19-D
स्थानिक संस्थाचे विशेष लेखापरीक्षणाबाबतचे मासिक विवरणपत्र माहे मार्च 2022 अखेर
महिना : -- मार्च अखेर              वर्ष : -- 2022
Print
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव विशेष लेखा परीक्षणासाठी आलेले संदर्भ शासन पत्र आदेश / संचालनायाचे आदेश  वर्षभरात विशेष लेखापरीक्षण चालू असलेल्या संस्थांची नावे  विशेष लेखा परीक्षणाचा कालावधी प्राथमिक अहवाल पाठविला असल्यास पत्रक्रमांक /दिनांक विशेष लेखा परीक्षणसुरु केलेल्या ले. प. चे नाव व पदनाम विशेष लेखा परीक्षण निर्गमित क्रमांक व दिनांक विशेष लेखा परीक्षणांस लागलेले श्रमदिन श्रमदिन मंजूरीचा ज्यादा प्रस्ताव प्राप्तीचा क्रमांक / दिनांक श्रमदिन मंजूरीचा प्रस्ताव संचालकांना सदर केल्याचा पत्र क्रमांक व दिनांक शेरा
1 ठाणे निरंक निरंक 0 0
2 रायगड मा.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा, संचालनालय, कोकण भवन नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.स्था.18/ब/ग्रापदिधी/विलेप/अहवाल/एए-2/न.क्र.190/1647 दि.09/12/2021 ग्रामपंचायत दिघी ता.श्रीवर्धन जि.रायगड 2011-2012 ते 2013-2014 04-02-2022
11-02-2022
श्री.र.तु.शिंदे, वरिष्ठ लेखापरिक्षक, श्री.मं.शि.ढवण, कनिष्ठ लेखापरिक्षक व श्री.ज.भि.रसाळ, कनिष्ठ लेखापरिक्षक
01/31-03-2022 11 0
3 रत्नागिरी निरंक निरंक 0 निरंक 0 0 0 0
4 सिंधुदुर्ग निरंक NIL 00/00-00-0000 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
00/00-00-0000 0 00/00-00-0000 0 NIL
5 पुणे निरंक निरंक 0 0
6 सातारा निरंक निरंक 0 0
7 सांगली निरंक निरंक 0 0
8 सोलापुर निरंक निरंक 0 0
9 कोल्हापूर निरंक निरंक 0 0
10 नाशिक निरंक निरंक 0 0
11 धुळे निरंक निरंक 0 0 निरंक
12 जलगांव निरंक निरंक 0 0
13 अहमदनगर निरंक निरंक 0 0
14 नंदुरबार निरंक - - निरंक - 0 - 0 -
15 औरंगाबाद निरंक निरंक 0 0
16 परभणी निरंक 0 0/00-00-0000 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
0/00-00-0000 0 0/00-00-0000 0
17 बीड निरंक निरंक 0 0
18 नांदेड निरंक निरंक 0 0
19 उस्मानाबाद निरंक निरंक 0 0
20 जालना निरंक निरंक 0 0 निरंक
21 लातुर निरंक निरंक 0 0
22 हिंगोली निरंक निरंक 0 0
23 अमरावती निरंक निरंक 0 0
24 अकोला निरंक निरंक 0 0
25 बुलढाणा निरंक निरंक 0 0 nil
26 यवतमाळ निरंक निरंक 0 0
27 वाशीम निरंक निरंक 0 0 निरंक
28 नागपूर निरंक निरंक 0 0
29 भंडारा निरंक निरंक 0 0 निरंक
30 गोंदिया निरंक 0 2020-2021 ते 2020-2021 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
00-00-0000 0 00-00-0000 0 -
31 चंद्रपूर निरंक निरंक 0 0
32 गडचिरोली निरंक निरंक 0 0
33 वर्धा निरंक निरंक 0 0
34 पालघर निरंक निरंक 0 0
35 mca3navimumbai निरंक निरंक 0 0
Data Entry Remaining for Districts :--