FORM CODE M-19-D
स्थानिक संस्थाचे विशेष लेखापरीक्षणाबाबतचे मासिक विवरणपत्र माहे एप्रिल 2022 अखेर
महिना : -- एप्रिल अखेर              वर्ष : -- 2022
Print
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव विशेष लेखा परीक्षणासाठी आलेले संदर्भ शासन पत्र आदेश विशेष लेखा परीक्षण संस्थेचे नाव विशेष लेखा परीक्षणाचा कालावधी प्रशासकीय अहवाल पाठविला असल्यास पत्रक्रमांक /दिनांक विशेष लेखा परीक्षणसुरु केलेल्या ले. प. चे नाव विशेष लेखा परीक्षण निर्गमित क्रमांक / दिनांक विशेष लेखा परीक्षण साठी लागलेले श्रमदिन श्रमदिन मंजुरी ज्यादा प्रस्ताव क्रमांक / दिनांक मु.ले.प. यांनी मंजूर केलेले श्रमदिन शेरा
1 ठाणे निरंक निरंक 0 0
2 रायगड निरंक निरंक 0 0
3 रत्नागिरी निरंक निरंक 0 निरंक 0 0 0 0
4 सिंधुदुर्ग निरंक NIL 00/00-00-0000 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
00/00-00-0000 0 00/00-00-0000 0 NIL
5 पुणे निरंक निरंक 0 0
6 सातारा निरंक निरंक 0 0
7 सांगली निरंक निरंक 0 0
8 सोलापुर निरंक निरंक 0 0
9 कोल्हापूर निरंक निरंक 0 0
10 नाशिक निरंक निरंक 0 0
11 धुळे निरंक निरंक 0 0 निरंक
12 जलगांव निरंक निरंक 0 0
13 अहमदनगर निरंक निरंक 0 0
14 नंदुरबार निरंक - - निरंक - 0 - 0 -
15 औरंगाबाद निरंक निरंक 0 0
16 परभणी निरंक 0 00/00-00-0000 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
00/00-00-0000 0 00/00-00-0000 0
17 बीड निरंक निरंक 0 0
18 नांदेड निरंक निरंक 0 0
19 उस्मानाबाद निरंक निरंक 0 0
20 जालना निरंक निरंक 0 0 निरंक
21 लातुर निरंक निरंक 0 0
22 हिंगोली निरंक 0 निरंक 0 0
23 अमरावती निरंक निरंक 0 0
24 बुलढाणा निरंक निरंक 0 0
25 यवतमाळ निरंक निरंक 0 0
26 वाशीम निरंक निरंक 0 0
27 नागपूर निरंक निरंक 0 0
28 भंडारा निरंक 0 निरंक 0 0 0 0
29 गोंदिया निरंक 0 2020-2021 ते 2020-2021 00-00-0000
00-00-0000
निरंक
00-00-0000 0 00-00-0000 0 -
30 चंद्रपूर निरंक निरंक 0 0
31 गडचिरोली निरंक निरंक 0 0
32 वर्धा निरंक निरंक 0 0
33 पालघर निरंक निरंक 0 0
34 mca3navimumbai निरंक निरंक 0 0
Data Entry Remaining for Districts :--