सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांची यादी (पुढील २४ ते ३० महिन्यात)
माहे जून 2021 अखेरचे सहामाही विवरणपत्र
FORM CODE S-08-DRH
माहे : -- जानेवारी -जून              वर्ष : -- 2021
Print
अ. क्र. विभागाचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम जन्मतारीख सेवानिवृतीची तारीख सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह
निधीचा क्रमांक
शेरा
1 पुणे विभाग श्री.पंढरीनाथ जगदेवराव यादव सहाय्यक संचालक 04-01-1964 31-01-2022 AG/MH/28829 --
श्री.सुर्यकांत बजरंग खुळपे सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी 01-06-1965 31.05.2023 GAMH-85955 --
2 नाशिक विभाग श्री. जगन्नाथ भा. जपे. जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, राहुरी 10-05-1965 31-05-2023 GA/MAH82146 दि. 31.5.2023 रोजी नियत वयोमानने सेवानिवृत्त होतील.
3 औरंगाबाद विभाग श्रीमती एम.एस.देशपांडे वरीष्ठ लेखापरीक्षक 01/09/1964 31/08/2022 GABN-32455 --
श्री अब्दुल रहेमान शेख दप्तरी 20/06/1961 30/06/2021 स्था.नि.ले./58 ‍दि.30.06.2021रोजी सेवा निवृत्त झाले आहेत.
श्री.व्हि.टी.बिलापट्टे वाहनचालक 04/04/1964 30/04/2022 GABN-30786 --
श्री.पी.बी.दौड वरीष्ठ लेखापरीक्षक 10/06/1965 30/06/2023 MDBN-5750 --
श्रीमती व्हि.के.साठे नाईक 19/05/1963 31/05/2023 LFA/60 --
4 ठाणे श्री जनार्दन मारुती वरखले कनिष्ठ लेखापरीखक 13-11-1965 30-11-2023 MISMH-34257 ----
श्री जनार्दन मारुती वरखले कनिष्ठ लेखापरीखक 13-11-1965 30-11-2023 MISMH-34257 ----
5 रायगड Sudesh Bhagwat Sandanshiv Senior Auditor 16-04-1965 30-04-2023 GA/MAH/88247 -
6 रत्नागिरी C.B. GANGURDE SENIOR AUDITOR 15-01-1964 31-01-2022 GAMH/88640 ----
R.I. VASAVE SENIOR AUDITOR 10-05-1964 31-05-2022 GAMH/88953 ----
7 सिंधुदुर्ग NIL NIL 00-00-0000 00-00-0000 00 NIL
8 पालघर श्री राजेंद्र भा. लष्करे वरिष्ठ लेखापरीक्षक 13-12-1963 31-12-2021 MISMH/37671 ----
श्री जयराम लाला फुलपगारे कनिष्ठ लेखापरीक्षक 30-03-1965 31-03-2023 GAMH/85706 ----
9 सोलापुर निरंक -- -- -- -- --
10 नाशिक रमेश नथु शिरसाठ कनिष्ठ लेखापरीक्षक 13-12-1963 31-12-2021 GAMHA94030 ----
श्री.सं.क.गायकवाड वरिष्ठ लेखापरीक्षक 15-06-1965 30-06-2023 GAMH85269 ----
श्री शा. नि. वाळुंज कनिष्ठ लेखापरीक्षक 15-07-1965 31-07-2023 GAMH89875 ----
11 धुळे Shri Eknath Laxman Raul Junior Auditor 17/12/1964 31/12/2022 AG/MH/96832 ----
12 जलगांव -- -- 00-00-0000 00-00-0000 - --
-- -- 00-00-0000 00-00-0000 - --
13 अहमदनगर Shri S B Shinde Jr Auditor 22-06-1964 30-06-2022 GA/MAH/95557 ----
Shri S B Patil Sr Auditor 01-06-1964 31-05-2022 GA/MH/90484 ----
14 नंदुरबार VASANT DEOCHAND BHOI Jr Auditor 01-06-1964 31-05-2022 GA/MAH/89270 -
MANSARAM GATALU CHAURE Audit clerk 07-04-1965 30-04-2023 GA/MAH/97127 -
GAJANAN NARAYAN SUTAR Jr Auditor 18-07-1965 31-07-2023 GA/MAH/89043 -
15 औरंगाबाद N.G.Surade Sr. Auditor 01-06-1965 30-06-2023 GABN 31434 ----
16 परभणी Narayan Manikrao Landge Assistant Audit Officer 10-09-1965 30-09-2023 GABN/32244 None
17 उस्मानाबाद G R GHANTALE वरिष्ठ लेखापरीक्षक 04-07-1963 31-07-2021 GABN/34943 regular retirement
G R GHANTALE वरिष्ठ लेखापरीक्षक 02-03-1963 31-03-2021 GABN/32647 retired on 31/03/2021
R S SAYYAD JUNIOR AUDITOR 04/04/1965 30/04/2023 GABN/34111 RETIREMENT
18 जालना SANJAY EKNATHRAO TEWADKAR SENIOR AUDITOR 29/04/1964 30/04/2022 GABN/34034 NIL
NASRODIN NANHESAB SHIKH JUNIOR AUDITOR 12/07/1964 31/07/2022 GABN32289 NIL
HARIKISHAN BHANUDAS BHALEKAR SENIOR AUDITOR 10/07/1965 31/07/2023 MDBN/5609 NIL
19 लातुर सराटे एम. एस. वरिष्ठ लेखापरीक्षक 05.06.1964 30.06.2022 GABN34553 ----
सुरवसे एस.एस. वरिष्ठ लेखापरीक्षक 22.02.1964 28.02.2022 GABN34014 ----
पाटील बी. के. लेखापरीक्षा लिपिक 16.09.1965 30.09.2023 GABN40532 ----
20 हिंगोली श्री.जे.एन.आठवले कनिष्ठ लेखापरीक्षक 01-06-1964 31-05-2022 BRBN44419 -
21 अकोला P B SOLANKE JUNIOR AUDITOR 15-01-1964 31-01-2022 GABN32433 ----
C K MISURKAR ASSISTANT AUDIT OFFICER 26/08/1964 17-05-1991 GABN30466 ----
B K KADAM DISTRICT AUDIT OFFICER 11-07-1964 31-07-2022 GABN29977 ----
VENUMADHAV S KULKARNI SENIOR AUDITOR 20/08/1964 31/08/2022 MDBN5759 ----
22 बुलढाणा यु.टी आष्टणकर वरिष्ठ लेखापरिक्षक 21/07/1965 31/07/2023 MDBN/5614 ----
23 वाशीम निरंक निरंक निरंक
निरंक निरंक निरंक
24 नागपूर Shri.A.K.Wadskar Sr.Auditor 01-06-1964 31-05-2022 GABN/3326 नियत वयोमान
Shri.R.U.Shewate Sr.Auditor 07-05-1965 31-05-2023 MDBN/7385 नियत वयोमान
25 भंडारा Mr A. S. RANGARI SENIOR AUDITOR 11/12/1963 31/12/2021 MDBN/5742 NIYAT VAYOMANANE 31/12/2021 LA SEVANIVRUTT
Mr Namdeo B. Hedaoo District Audit Officer 22/12/1965 31/12/2023 GABN/33114 नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त
26 चंद्रपूर SUBHASH KRISHNAJI PISE SENIOR AUDITOR 27-01-1964 31-01-2022 GABN/33252 -
ANIL SHAMRAO LAKHDIWE JUNIOR AUDITOR 28-08-1964 31-08-2022 GABN/39522 -
LILADHAR RAMDAS KHOBRAGADE SENIOR AUDITOR 01-07-1965 30-06-2023 GABN/33715 -
LILADHAR RAMDAS KHOBRAGADE SENIOR AUDITOR 01-07-1965 30-06-2023 GABN/33715 -
27 गडचिरोली श्री.जेमा मिचरू चव्हाण लेखापरिक्षा लिपीक 01-07-1966 30-06-2024 GABN/41356 0
28 वर्धा श्री. श्री. रा. वावरे वरिष्ठ लेखापरीक्षक 10-11-1965 30-11-2023 MDBN/5774 -
श्री. श्री. रा. वावरे वलेप 10-11-1965 30-11-2023 MDBN/5774 --
श्री. श्री. रा. वावरे वलेप 10-11-1965 30-11-2023 MDBN/5774 --
29 mca3navimumbai NIL ----
माहिती न भरलेले विभाग : --
माहिती न भरलेले जिल्हे : --