FORM CODE Y-04-D
विवरणपत्र जिप - १
अर्थसंकल्प व प्रत्यक्ष रकमा
महसुली जमा
(रुपये कोटीमध्ये)
Print
वर्ष अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष जमा फरक
शासकीय अनुदान जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न एकूण शासकीय अनुदान जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न एकूण रक्कम टक्केवारी
2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 0
विशेष सूचना : -- शासनाकडून अभिकरण योजनांकरिता मिळालेले अनुदान वरील माहितीत अंतर्भूत करू नये